Kollektivhuse i Danmark

"Sammenhold, aktiviteter og god mad er vigtigt" lyder det samstemmende fra et par af beboerne på Margrethegården i Roskilde.

Kollektivhuse
Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige driver og administrerer kollektivhuse over hele landet.

Plejehjem
Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige driver og administrerer tillige plejehjem flere steder i Danmark.
Se nærmere om plejehjemmene på www.plejehjem.net

Formål
Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige blev stiftet den 11. november 1954 af en række faglige organisationer og private firmaer. Formålet var - og er stadig - at tilvejebringe gode boliger for ældre og enlige, fortrinsvis kollektivbebyggelser med tilknyttede plejehjem, samt at virke for en forsvarlig og billig drift af disse, fortrinsvis ved en samlet administration.

Administration i over 50 år
Administrationen for Foreningen og de fleste kollektivhuse og plejehjem er samlet hos Advokaterne Arup & Hvidt i København.
www.aruphvidt.dk

  
Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige